LMSSitesePortfolioRegisterLogin
Fetuses with Choroid Plexus Custs are at High Risk for Down Syndrome.
by 陳輔卿, 2019-02-12 20:03, Views(256)

Hei-Jen Jou, Ming-Kwang Shyu, Chien-Nan Lee, Jin-Chung Shih, Yih-Shing Guo, Bih-Fen huang, Chun-Liang Huang, Fon-Jou Hsieh. 

Fetuses with Choroid Plexus Custs are at High Risk for Down Syndrome.

J Maternal-Fetal Invest 1997;7:12-15.