LMSSitesePortfolioRegisterLogin
Ectopic Secretion of Human Chorionic Gonadotropin in Nontrophoblastic Tumors.
by 陳輔卿, 2019-02-11 21:28, Views(380)

Su-Cheng Huang,  Tsang-Ming Ko,  Fon-Jou Hseih,  Hsi-Kwei Wen, Pei-Chuan Ouyang,  Ping-Yen Wei. 

Ectopic Secretion of Human Chorionic Gonadotropin in Nontrophoblastic Tumors.

J Obstet Gynecol ROC 1980;19:175-180.